Vàlvules aórtiques sense sutura

Válvulas aórticas sin sutura 1

Les vàlvules més novedoses per pacients d´alt risc i edat avançada

 

L’estenosi aòrtica severa en els pacients d’edat avançada és molt freqüent i té mal pronòstic amb tractament mèdic amb una mortalitat que arriba al 25% a l’any i el 50% als dos anys de l’inici de la simptomatologia.

 

En les darrers 40 anys, la cirurgia de sustitució valvular ha demostrat resultats molt satisfactoris a curt i llarg plaç inclús en pacients d’edat molt avançada. Tot i així, fins a un 30 % dels pacients amb aquesta patologia mai han estat referits per tractament quirúrgic, en la majoria dels casos perquè el seu metge referidor considera que el risc és inacceptablement alt per cirurgia convencional. Són pacients amb importants factors de risc (insuficiència renal, embòlies cerebrals prèvies, reintervencions etc…) o amb una situació de “fragilitat“ significativa.

 

Una avaluació completa e individual de cada pacient (comorbilitat, adaptabilitat, grau de dependència) per part d’un grup multidisciplinari (heart-team) afavoreix poder oferir la millor opció en cada cas.

Válvulas aórticas sin sutura 1

Les vàlvules més novedoses per pacients d´alt risc i edat avançada

 

L’estenosi aòrtica severa en els pacients d’edat avançada és molt freqüent i té mal pronòstic amb tractament mèdic amb una mortalitat que arriba al 25% a l’any i el 50% als dos anys de l’inici de la simptomatologia.

 

En les darrers 40 anys, la cirurgia de sustitució valvular ha demostrat resultats molt satisfactoris a curt i llarg plaç inclús en pacients d’edat molt avançada. Tot i així, fins a un 30 % dels pacients amb aquesta patologia mai han estat referits per tractament quirúrgic, en la majoria dels casos perquè el seu metge referidor considera que el risc és inacceptablement alt per cirurgia convencional. Són pacients amb importants factors de risc (insuficiència renal, embòlies cerebrals prèvies, reintervencions etc…) o amb una situació de “fragilitat“ significativa.

 

Una avaluació completa e individual de cada pacient (comorbilitat, adaptabilitat, grau de dependència) per part d’un grup multidisciplinari (heart-team) afavoreix poder oferir la millor opció en cada cas.

Les noves vàlvules transcatéter (TAVIs) són una opció davant la cirurgia convencional en els pacients d’alt risc. Els resultats han estat bons però segueixen sense quedar resoltes algunes qüestions rellevants: augment de les complicacions neurològiques, persistència de fugues paravalvulars significatives, complicacions vasculars i alt cost d’aquestes pròtesis.

 

Les vàlvules sense sutura (sutureless) han aparegut com a alternativa a les vàlvules convencionals i a les vàlvules transcatéter. Aquestes noves vàlvules permeten operar a aquests pacients d’alt risc de manera segura i amb els millors resultats. El procés és més ràpid (menor temps d’isquèmia i de circulació extracorpòrea), més segur (visió directa, resecció de la vàlvula nativa patològica) i amb una menor agresió quirúrgica (miniincisions).

Válvulas aórticas sin sutura 2
Válvulas aórticas sin sutura 2

Les noves vàlvules transcatéter (TAVIs) són una opció davant la cirurgia convencional en els pacients d’alt risc. Els resultats han estat bons però segueixen sense quedar resoltes algunes qüestions rellevants: augment de les complicacions neurològiques, persistència de fugues paravalvulars significatives, complicacions vasculars i alt cost d’aquestes pròtesis.

 

Les vàlvules sense sutura (sutureless) han aparegut com a alternativa a les vàlvules convencionals i a les vàlvules transcatéter. Aquestes noves vàlvules permeten operar a aquests pacients d’alt risc de manera segura i amb els millors resultats. El procés és més ràpid (menor temps d’isquèmia i de circulació extracorpòrea), més segur (visió directa, resecció de la vàlvula nativa patològica) i amb una menor agresió quirúrgica (miniincisions).

Válvulas aórticas sin sutura 3

En l’actualitat existeix ja una llarga experiència (seguiment de més de 7 anys) amb més de 6.000 pròtesis aòrtiques sense sutura implantades a Europa, amb excel.lents resultats. El nostre grup fou pioner d’aquestes noves tècniques a Espanya i té l’experiència més gran en el nostre país amb més de 150 casos en els darrers 3 anys.

Válvulas aórticas sin sutura 3

En l’actualitat existeix ja una llarga experiència (seguiment de més de 7 anys) amb més de 6.000 pròtesis aòrtiques sense sutura implantades a Europa, amb excel.lents resultats. El nostre grup fou pioner d’aquestes noves tècniques a Espanya i té l’experiència més gran en el nostre país amb més de 150 casos en els darrers 3 anys.