Cirurgia de bypass de l’artèria coronària

Bypass de las arterias coronarias 1

La més moderna cirurgia coronària

 

En les persones amb malatia coronària, es formen dipòsits de colesterol i greixos, denominats plaques (lesions), en les artèries coronàries. Aquests procesos es denominen aterosclerosis (enduriment de las artèries) i és progressiu. Si es segueix depositant material a la placa, les artèries coronàries poden obstruir-se de forma parcial o complerta i, per tant, el cor pot no rebre suficient oxigen transportat per la sang. Si passo això, pot portar a una angina de pit o, inclús, a un infart de miocardi.

Bypass de las arterias coronarias 1

La més moderna cirurgia coronària

 

En les persones amb malatia coronària, es formen dipòsits de colesterol i greixos, denominats plaques (lesions), en les artèries coronàries. Aquests procesos es denominen aterosclerosis (enduriment de las artèries) i és progressiu. Si es segueix depositant material a la placa, les artèries coronàries poden obstruir-se de forma parcial o complerta i, per tant, el cor pot no rebre suficient oxigen transportat per la sang. Si passo això, pot portar a una angina de pit o, inclús, a un infart de miocardi.

L’objetiu de la cirurgia de revascularització coronària (en anglès, Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) és fer arribar sang a zones del cor que pateixen la manca de reg com a conseqüència de l’aparició i creixement de les lesions obstructives coronàries.

 

Està indicada en pacients amb malaltia coronària extensa (afectació de vàries artèries coronàries, especialment en el pacient diabètic ) i quan existeixi afectació de la funció contràctil del cor o quan no sigui possible la revascularització percutània (angioplastia/stents).

 

És una intervenció quirúrgica que utilitza artèries del cos (artèria mamària, artèria radial…) i venes de la cama (venes safenes), com nous conductes per desviar la sang més enllà de les lesions de les artèries coronàries. Si hi ha més d’una artèria obstruïda, s’utilizaran varis injerts (doble, triple o quàdruple bypass aortocoronari).

Bypass de las arterias coronarias 2
Bypass de las arterias coronarias 2

L’objetiu de la cirurgia de revascularització coronària (en anglès, Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) és fer arribar sang a zones del cor que pateixen la manca de reg com a conseqüència de l’aparició i creixement de les lesions obstructives coronàries.

 

Està indicada en pacients amb malaltia coronària extensa (afectació de vàries artèries coronàries, especialment en el pacient diabètic ) i quan existeixi afectació de la funció contràctil del cor o quan no sigui possible la revascularització percutània (angioplastia/stents).

 

És una intervenció quirúrgica que utilitza artèries del cos (artèria mamària, artèria radial…) i venes de la cama (venes safenes), com nous conductes per desviar la sang més enllà de les lesions de les artèries coronàries. Si hi ha més d’una artèria obstruïda, s’utilizaran varis injerts (doble, triple o quàdruple bypass aortocoronari).

Bypass de las arterias coronarias 3

Tipus de cirurgia de bypass de les arteries coronaries

 

La cirurgia es pot realizar de dues maneres, segons el perfil del pacient:

 

  • Amb circulació extracorpòrea o convencional: Si s’utilitza una bomba de circulació extracorpòrea la cirurgia es realitzarà amb el cor aturat i descarregat. Un cop acabats els ponts coronaris, el cor es torna a posar en moviment i es desconecta de la màquina cor-pulmó.
  • Sense circulació extracorpòrea: Si no s’utiliza una màquina de circulació extracorpòrea, es denomina cirurgia sense bomba, amb el cor bategant. Els ponts coronaris es realitzen amb el cor bategant fent servir estabilitzadors.
Bypass de las arterias coronarias 3

Tipus de cirurgia de bypass de les arteries coronaries

 

La cirurgia es pot realizar de dues maneres, segons el perfil del pacient:

 

  • Amb circulació extracorpòrea o convencional: Si s’utilitza una bomba de circulació extracorpòrea la cirurgia es realitzarà amb el cor aturat i descarregat. Un cop acabats els ponts coronaris, el cor es torna a posar en moviment i es desconecta de la màquina cor-pulmó.
  • Sense circulació extracorpòrea: Si no s’utiliza una màquina de circulació extracorpòrea, es denomina cirurgia sense bomba, amb el cor bategant. Els ponts coronaris es realitzen amb el cor bategant fent servir estabilitzadors.