Smart Cardiac Surgery Program

Smart Cardiac Surgery program

“Smart Cardiac Surgery program”. El Doctor Xavier Ruyra i el seu equip utilitzen les millors tecnologies per realitzar les tècniques més modernes.

 

La cirurgia cardíaca és una de les especialitats quirúrgiques que s’han desenvolupat més ràpidamente. Desde les primeres intervencions “a cor obert“ amb l’ús de la màquina de circulació extracorpórea realitzades el 1953, fins l’actualitat, l’adquisició de nous coneixements i l’avanç en la tecnologia han permès realitzar tot tipus d’operacions en pacients cada cop més complexos i d’edat més avançada.

 

En l’actualitat, la cirurgia cardíaca pot realitzar-se amb excel.lents resultats i amb un risc molt baix. El risc és individual per a cada pacient, i ve determinat per l’edat avançada, el problema cardíac que hem de solucionar, la funció contràctil del seu cor i les patologies o malaties associades que presenta (diabetes, insuficiència renal, problemes respiratoris, embòlies prèvies etc.) En la gran majoria dels pacients, el risc és únicament d’un 1-2%, les complicacions postoperatòries greus són poc freqüents i el pacient pot tornar a casa en una setmana.

Smart Cardiac Surgery program

“Smart Cardiac Surgery program”. El Doctor Xavier Ruyra i el seu equip utilitzen les millors tecnologies per realitzar les tècniques més modernes.

 

La cirurgia cardíaca és una de les especialitats quirúrgiques que s’han desenvolupat més ràpidamente. Desde les primeres intervencions “a cor obert“ amb l’ús de la màquina de circulació extracorpórea realitzades el 1953, fins l’actualitat, l’adquisició de nous coneixements i l’avanç en la tecnologia han permès realitzar tot tipus d’operacions en pacients cada cop més complexos i d’edat més avançada.

 

En l’actualitat, la cirurgia cardíaca pot realitzar-se amb excel.lents resultats i amb un risc molt baix. El risc és individual per a cada pacient, i ve determinat per l’edat avançada, el problema cardíac que hem de solucionar, la funció contràctil del seu cor i les patologies o malaties associades que presenta (diabetes, insuficiència renal, problemes respiratoris, embòlies prèvies etc.) En la gran majoria dels pacients, el risc és únicament d’un 1-2%, les complicacions postoperatòries greus són poc freqüents i el pacient pot tornar a casa en una setmana.

Com es pot realitzar una operació de cor amb una menor agressió quirúrgica per al pacient?

És molt important tenir la mentalitat i l’actitut necessària per a oferir al pacient els millors resultats i la màxima qualitat assistencial. Disminuir l’agressió d’una intervenció cardíaca implica una sèrie d’actuacions diverses encapçalades per un grup multidisciplinar de professionals amb un matix objectiu.

 

El nostre programa “Smart Cardiac Surgery program” inclou:

 • La cirurgia mínimament invasiva (incisions més petites)
 • La cirurgia reparadora valvular sense utilitzar pròtesis artificials
 • El despertar en el mateix quiròfan després de la intervenció
 • El control del dolor postoperatori
 • Els protocols de ràpida recuperació ( “fast-track recovery”)
 • Reduir al màxim l’ús de les transfusions de sang

Com es pot realitzar una operació de cor amb una menor agressió quirúrgica per al pacient?

És molt important tenir la mentalitat i l’actitut necessària per a oferir al pacient els millors resultats i la màxima qualitat assistencial. Disminuir l’agressió d’una intervenció cardíaca implica una sèrie d’actuacions diverses encapçalades per un grup multidisciplinar de professionals amb un matix objectiu.

 

El nostre programa “Smart Cardiac Surgery program” inclou:

 • La cirurgia mínimament invasiva (incisions més petites)
 • La cirurgia reparadora valvular sense utilitzar pròtesis artificials
 • El despertar en el mateix quiròfan després de la intervenció
 • El control del dolor postoperatori
 • Els protocols de ràpida recuperació ( “fast-track recovery”)
 • Reduir al màxim l’ús de les transfusions de sang

Per què és beneficiós realitzar cirurgia reparadora valvular en lloc d’implantar pròtesis artificials?

Tot i que les modernes pròtesis valvulars són molt eficients i ens permeten resoldre el problema de molts pacients, sempre que sigui possible, és molt important intentar realitzar cirurgia conservadora o reparadora valvular. Els avantantge són múltiples:

 

 • En primer lloc, preservem millor l’arquitectura i estructura del cor i afavorim la seva funció contràctil
 • En segon lloc, evitem que el pacient hagi de prendre medicació anticoagulant com el Sintrom
 • En tercer lloc, millorem els resultats i disminuim les complicacions operatòries i postoperatòries.

 

 

En l’actualitat, podem reparar gairebé el 100% de les insuficiències de la vàlvula mitral amb gran fiabilitat i amb excel.lents resultats a llarg plaç. La vàlvula aòrtica també pot ser reparada en molts casos i en ocasions va acompanyada de cirurgia sobre l’aorta.

Realment és important no transfondre sang als pacients operats de cirurgia cardíaca?

A cirurgia cardíaca, els canvis corporals que ocasiona la circulació extracorpòrea i el sagnat intra i postoperatori, obliguen a transfondre a un gran número de pacients. Això és un problema seriós.

En l’actualitat, les transfusions són molt segures, però no estan exentes de riscos i complicacions. A més a més, la sang és un be escàs i la demanda sempre supera a la oferta.

D’altra banda, en el cas de la cirurgia cardíaca, existeix una gran evidència científica que ens permet assegurar que el pacient que no requereix transfusions, té millors resultats: menor mortalitat, menor número de complicacions i una recuperació més ràpida.

 

En el nostre cas, hem desenvolupat un extens protocol d’estalvi de sang amb més de 60 mesures terapèutiques diferents (pre, intra i postoperatòries) que ens ha permès disminuir molt significativament l’ús de les transfusions i poder oferir aquesta cirurgia a pacients Testimonis de Jehovà.

Per què és beneficiós realitzar cirurgia reparadora valvular en lloc d’implantar pròtesis artificials?

Tot i que les modernes pròtesis valvulars són molt eficients i ens permeten resoldre el problema de molts pacients, sempre que sigui possible, és molt important intentar realitzar cirurgia conservadora o reparadora valvular. Els avantantge són múltiples:

 

 • En primer lloc, preservem millor l’arquitectura i estructura del cor i afavorim la seva funció contràctil
 • En segon lloc, evitem que el pacient hagi de prendre medicació anticoagulant com el Sintrom
 • En tercer lloc, millorem els resultats i disminuim les complicacions operatòries i postoperatòries.

 

 

En l’actualitat, podem reparar gairebé el 100% de les insuficiències de la vàlvula mitral amb gran fiabilitat i amb excel.lents resultats a llarg plaç. La vàlvula aòrtica també pot ser reparada en molts casos i en ocasions va acompanyada de cirurgia sobre l’aorta.

Realment és important no transfondre sang als pacients operats de cirurgia cardíaca?

A cirurgia cardíaca, els canvis corporals que ocasiona la circulació extracorpòrea i el sagnat intra i postoperatori, obliguen a transfondre a un gran número de pacients. Això és un problema seriós.

En l’actualitat, les transfusions són molt segures, però no estan exentes de riscos i complicacions. A més a més, la sang és un be escàs i la demanda sempre supera a la oferta.

D’altra banda, en el cas de la cirurgia cardíaca, existeix una gran evidència científica que ens permet assegurar que el pacient que no requereix transfusions, té millors resultats: menor mortalitat, menor número de complicacions i una recuperació més ràpida.

 

En el nostre cas, hem desenvolupat un extens protocol d’estalvi de sang amb més de 60 mesures terapèutiques diferents (pre, intra i postoperatòries) que ens ha permès disminuir molt significativament l’ús de les transfusions i poder oferir aquesta cirurgia a pacients Testimonis de Jehovà.

Quines possibilitats terapèutiques podem oferir a un pacient amb afectació severa de la vàlvula aòrtica?

En què consisteix la cirurgia cardíaca mínimament invasiva?

El més important és poder oferir tota la gama de possibilitats de tractament amb les màximes garanties. Per a la gent jove és molt important oferir opcions per mirar d’ evitar el tractament anticoagulant de per vida. Aquest objetiu, el podem aconseguir amb la reparació valvular, els substituts biològics o la Operació de Ross.

 

Per als pacients d’edat avançada o amb patologies associades que augmenten el risc quirúrgic, podem oferir les noves pròtesis sense sutura (“sutureless”) o les vàlvules implantades per catéter. Cada pacient és diferente i hem de buscar la millor intervenció possible d’acordo a les seves característiques.

Bàsicament consisteix en poder realitzar l’operació per incisions molt més petites. Podem realitzar cirurgia valvular aòrtica per una ferida de només 8 cm o cirurgia mitral video-assistida a través d’una incisió de 6 cm. Els avantatges van més enllà de les raons cosmètiques, perquè amb aquestes tècniques disminuim l’agressió quirúrgica, el sagnat i la infecció. A més a més, el pacient es recupera més ràpid i pot reestablir la seva vida normal molt més aviat.

Quines possibilitats terapèutiques podem oferir a un pacient amb afectació severa de la vàlvula aòrtica?

El més important és poder oferir tota la gama de possibilitats de tractament amb les màximes garanties. Per a la gent jove és molt important oferir opcions per mirar d’ evitar el tractament anticoagulant de per vida. Aquest objetiu, el podem aconseguir amb la reparació valvular, els substituts biològics o la Operació de Ross.

 

Per als pacients d’edat avançada o amb patologies associades que augmenten el risc quirúrgic, podem oferir les noves pròtesis sense sutura (“sutureless”) o les vàlvules implantades per catéter. Cada pacient és diferente i hem de buscar la millor intervenció possible d’acordo a les seves característiques.

En què consisteix la cirurgia cardíaca mínimament invasiva?

Bàsicament consisteix en poder realitzar l’operació per incisions molt més petites. Podem realitzar cirurgia valvular aòrtica per una ferida de només 8 cm o cirurgia mitral video-assistida a través d’una incisió de 6 cm. Els avantatges van més enllà de les raons cosmètiques, perquè amb aquestes tècniques disminuim l’agressió quirúrgica, el sagnat i la infecció. A més a més, el pacient es recupera més ràpid i pot reestablir la seva vida normal molt més aviat.